EC 46
概述

为了组成大、中、小型的使用组合,EC系列提供四款产品可以进行组合搭配,分别是:EC 06 \EC 26\EC 46\EC 13B

特征

系统类型:5单元2分频倒相式音箱

额定阻抗:8Ω

灵敏度(1w/1m):95dB

频率带宽(-6dB):50Hz-25kHz

功率范围:40-300w

扬声器配置:4x6.5寸中低音

                   1x1寸高音

颜色:黑色肤感漆

箱体尺寸(WxDxH):270mm*133mm*1100mm

重量(每只) :18.5kg

高清图片